DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

REMONT DROGI POWIATOWEJ 1677K W KM OD 15+805,00 DO KM 16+165,00 W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA PODHALAŃSKA, POWIAT SUSKI

DOFINANSOWANIE: 252 657,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 315 821,49  ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: 10.2023

REMONT ODCINKA DROGI NA DŁUGOŚCI 0,36 KM W M. BYSTRA PODHALAŃSKA POLEGAJĄCY NA  WYMIANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA, CO PRZYCZYNI SIĘ DO ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO.