Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej

  1. Załóż konto na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl
Możesz to zrobić od 16 maja 2022 r.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
  1. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
Zrób to do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15:00

UWAGA!!! Jeśli wybrałeś odział dwujęzyczny lub oddział sportowy lub oddział przygotowania wojskowego
lub oddział ze sprawdzianem uzdolnień kierunkowych, to zrób to do 30 maja 2022 r. do godziny 15:00 !!!
Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach.


Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać!
Gdybyś później chciał wskazać we wniosku inne szkoły i/lub oddziały, niż te które miałeś już wybrane, to będziesz mógł to zrobić od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godziny 15:00
Pamiętaj, żeby dostarczyć nowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00!
  1. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o szczególnych osiągnięciach. Pamiętaj! Zanieś kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
Zrób to do 12 lipca 2022 r. do godziny 15:00.
  1. 19 lipca 2022 r. po zalogowaniu się do systemu będziesz mógł sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.
  2. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
    Powinieneś to zrobić do 25 lipca 2022 r. do godziny 15:00.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!


To wszystko! Powodzenia!