Ogłoszono wyniki pierwszego etapu naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków, które otrzymają dofinansowanie, znalazły się dwa złożone przez Powiat Suski na remonty budynków powiatowych placówek oświatowych. Pierwszy z nich dotyczy realizacji zadania “Renowacja Budynku Zespołu Szkół im. Walerego Goetla zlokalizowanego w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 8”, w ramach którego zostanie odnowiona więźba dachowa budynku, pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe oraz zewnętrzne odrzwia i drzwi. Druga inwestycja to “Renowacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim przy ul. Orkana 24”. W tym przypadku zakres prac będzie obejmował odtworzenie okien i drzwi zewnętrznych oraz odnowienie i uzupełnienie tynków. W obu przypadkach wartość zaplanowanych prac wyniesie 500.000 zł, z czego aż 98% (490.000 zł) pokryją środki pozyskane z RPOZ. Inwestycje mają być zakończone pod koniec 2024 r.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu wspieranie samorządów w poprawianiu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do ich ochrony przed degradacją i niszczeniem. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Budynek objęty dofinansowaniem musi być wpisany do ewidencji lub rejestru zabytków. Oba ww. obiekty te warunki spełniają.