Przy ścianach budynku Starostwa Powiatowego nasadzono bluszcze.

Jest to kolejny etap zazieleniania obiektów użyteczności publicznej oraz próba zwrócenia uwagi na korzyści płynące z tworzenia zielonych ścian.