Małopolski Urząd Wojewódzki ogłosił listę samorządów, które otrzymają wsparcie w ramach kolejnego naboru na dofinansowanie prac remontowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród przyjętych do realizacji wniosków znajdują się m. in. dwie kolejne inwestycje na drogach powiatowych powiatu suskiego – remonty około półkilometrowych odcinków dróg: 1683K w Sidzinie oraz 1714K (ul. Makowska Góra) w Makowie Podhalańskim. Wartość obu inwestycji wynosi odpowiednio: 649.198,92 zł oraz 693.462,19 zł, z czego 80% pokryją środki pozyskane z RFRD, a pozostałe 20% stanowić będzie wkład własny, podzielony proporcjonalnie pomiędzy powiat suski oraz gminy, na terenie których prowadzone będą prace remontowe (Bystra-Sidzina i Maków Podhalański).