Dzisiejsze (17.06.2022) posiedzenie Zarządu Powiatu Suskiego w całości poświęcone było sytuacji Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie. Omówiona została m.in. sprawa propozycji przedstawionej przez Wojewodę Małopolskiego dotycząca przejęcia prowadzenia tego DPS przez powiat suski. Zarząd przychylił się do propozycji jaką złożył Wojewoda. Ustalono, że szczegóły dotyczące formalno-prawnej strony tego zadania dopracowane zostaną podczas zaplanowanego jeszcze na dzisiaj spotkania delegacji reprezentującej powiat z przedstawicielami wojewody i Zgromadzenia Sióstr Prezentek prowadzącego dotychczas jordanowską placówkę.

Informacja