Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych (na terenie gminy Budzów, Stryszawa, Jordanów) i wspólnoty gruntowej (na terenie gminy Maków Podhalański)  powiatu suskiego

Dokumenty postępowania:

Informacja dot. kwoty na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 20.02.2024r. g. 11:10)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 20.02.2024r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty (Opublikowano dnia 29.02.2024r.)