Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na zadanie: Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 25.08.2023r. godz: 10:30)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 25.08.2023r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 01.09.2023r.)