Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania części przyziemia budynku internatu ZS im. H. Kołłątaja na lokal mieszkalny w Jordanowie oraz Wymiana pokrycia dachowego budynku DPS w Makowie Podhalańskim

Dokumenty zamówienia:

Zmiana ogłoszenia oraz SWZ (Opublikowano dnia 18.10.2023r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia (Opublikowano dnia 20.10.2023r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia (Opublikowano dnia 24.10.2023r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 27.10.2023r. g. 11:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 27.10.2023r.)

Unieważnienie części nr 2 (Opublikowano dnia 08.11.2023r.)

Informacja dot. ofert dodatkowych dla części nr 1 (Opublikowano dnia 22.11.2023r.)

Wynik postępowania w zakresie części nr 1 (Opublikowano dnia 01.12.2023r. )