Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych na Dostosowanie łazienek w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonywanego na rzecz PUP, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 31

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 13.10.2023r. g. 10:25)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 13.10.2023r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 23.10.2023r.)