W związku z zakończeniem IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Suchej Beskidzkiej, 9 lutego 2021 r. Starosta Suski powołał nowy jej skład na kolejną, V kadencję. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 20 kwietnia 2021 r., a rozpoczęło je wręczenie przez starostę aktów powołania jej członkom.


W skład nowo powołanej Rady weszli:
1) Agnieszka Kozik – reprezentująca Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w Jordanowie
2) Anna Odrowąż-Maciaszek – reprezentująca Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zawoi
3) Agnieszka Świstek – reprezentująca Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej
4) Agata Kłapyta – reprezentująca Gminę Stryszawa
5) Marek Stachurski – reprezentujący Gminę Jordanów


Do głównych zadań Rady, której kadencja trwa cztery lata, należą: opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Krzysztof Cieżak

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych