W lipcu 2014 r.  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zakończyło realizację projektu: „Promocja Podbabiogórza”. Głównym jego założeniem była budowa turystycznego wizerunku i rozpoznawalności Podbabiogórza wśród touroperatorów, biur podróży i turystów indywidualnych połączona z promocją naszego regionu uwzględniającą jego przygraniczne położenie. Projekt ten współfinansowany był w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Finansowy wkład własny powiatu wynosi 5% ogólnej wartości. Partnerem suskiego starostwa było w tym projekcie słowackie Združenie Babia Hora z siedzibą w Oravskiej Polhorze.


Jednymi z głównych działań przeprowadzonych podczas realizacji projektu było zorganizowanie akcji promocyjnych na 3 dużych krajowych imprezach targowych odbywających się w: Łodzi, Katowicach i Warszawie. Dotychczasowe doświadczenia (m.in. badania rynku przeprowadzone przez MOT, opinie gestorów bazy noclegowej) wskazują, że właśnie te kierunki są najbardziej obiecujące i mają największy niewykorzystany potencjał w zakresie turystyki przyjazdowej na Podbabiogórze, zarówno indywidualnej jak i zorganizowanej, grupowej.

Pierwszą w kolejności imprezą były odbywające się w Łodzi w dniach 21-23 lutego 2014 r. Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”. Targi te, które miały w tym roku jubileuszową 20. edycję, cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi i całego województwa. Wielu z nich corocznie poszukuje ofert na pobyty w górach. Nie inaczej było i tym razem, a nasze stoisko odwiedziło w ciągu trzech targowych dni ponad tysiąc osób.

Kolejną okazją do przeprowadzenia akcji promocyjnej był udział w Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie w Katowicach. Na targach swoje oferty przedstawiło ponad 200 wystawców, nie tylko z Polski, ale także z Tunezji, Albanii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Gruzji, Indonezji, Maroka, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jak podają organizatorzy w dniach 28-30 marca przez hale wystawowe przewinęło się niemal 10.000 osób.

Nie mniejszym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się XIX Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie, które odbyły się 4-6 kwietnia 2014 r. Wielu mieszkańców stolicy szukających ofert wypoczynku w górach oraz informacji o ciekawych, nieznanych im miejscach, odwiedziło w tych dniach nasze stoisko promocyjne.

W trakcie wszystkich wymienionych imprez targowych goście, licznie odwiedzający stoisko promocyjne powiatu, mogli nie tylko zapoznać się z ofertą turystyczną Podbabiogórza, ale także wziąć udział w organizowanych przez nas konkursach, w których – po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania, dotyczące naszego regionu – można było wygrać m in. albumy i filmy o dziedzictwie kulturowym Podbabiogórza, koszulki i torby promocyjne oraz inne gadżety, m.in. drewniane ptaszki i koniki ze Stryszawy. Głównymi nagrodami w tych konkursach były kilkudniowe pobyty na terenie naszego powiatu, ufundowane przez hotele: “Karolek” w Zawoi oraz “Monttis” i “Kasper Suski” w Suchej Beskidzkiej. Wśród prezentowanych na targach wydawnictw promocyjnych, które mogli otrzymać wszyscy goście naszego stoiska, znalazły się wydawnictwa Starostwa Powiatowego, a także mapy, informatory turystyczne, foldery, ulotki przekazane przez poszczególne gminy z terenu powiatu oraz Babiogórski Park Narodowy, Lokalną Grupę Działania “Podbabiogórze” i Małopolskie Stowarzyszenie Promocji Agroturystyki “Podbabiogórze”. Nie zabrakło również materiałów promujących południową stronę Babiej Góry i miejscowości należące do Združenia Babia Hora.

Osoby, odwiedzające w czasie targów stoisko powiatu, mogły obejrzeć projekcje filmów i slajdów przedstawiających atrakcje turystyczne i uroki naszego regionu, miały również okazję posmakować podbabiogórskich regionalnych specjałów – zawojskiego kołacza oraz słowackich serowych „korbaczyków”.

Stoisko promocyjne Podbabiogórza obsługiwane było przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciela Združenia Babia Hora, Zawoi, Suchej Beskidzkiej (w Warszawie) i Makowa Podhalańskiego (w Katowicach).

Do przeprowadzenia skutecznej akcji promocyjnej podczas targów wykorzystane zostały m.in. publikacje informacyjne opracowane i wydane w ramach projektu. Pierwsza z nich to folder “Turystyczne atrakcje Podbabiogórza”. Liczący 32 strony folder ukazał się w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i słowackiej, w łącznym nakładzie 5.000 egzemplarzy. Druga publikacja to folderek – ulotka “Zapraszamy na Podbabiogórze”, wydana w nakładzie 4.000 egz. W obu pozycjach opisujących walory i atrakcje naszego regionu zamieszczone zostały m.in. informacje o przyrodzie, zabytkach, możliwościach aktywnego wypoczynku, folklorze i tradycjach, mapy oraz zdjęcia ukazujące piękno i niezwykłość Podbabiogórza.

W ramach projektu powstały również: album „Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Zabytki”, pięćdziesięciominutowy film na DVD „Poznaj Podbabiogórze” oraz licząca 200 fotografii fotobaza.

Wszystkie wymienione publikacje pomocne są również przy działaniach promocyjnych nie związanych bezpośrednio z targami turystycznymi. Część nakładów przekazywana jest m.in. do punktów informacji turystycznej w regionie, a anglojęzyczne wersje trafią też do kilku Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej poza granicami kraju.

Ta szeroko zakrojona akcja promocyjna, prowadzona przez Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, powinna przyczynić się do lepszej rozpoznawalności Podbabiogórza jako atrakcyjnego celu wyjazdów turystycznych i wypoczynkowych i wpłynąć na dynamikę rozwoju ruchu turystycznego w naszym regionie.