W dniu 30.07.2013 r., podczas konferencji podsumowującej projekt „Sieć podbabiogórskich infokiosków it”, która odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, miało miejsce oficjalne otwarcie sieci i działającego w niej portalu informacyjnego.


W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów ze Słowacji, członków stowarzyszenia Združenie Babia Hora, wśród których znaleźli się m.in.: przewodniczący Združenia i wójt Oravskej Polhory Peter Horváth, burmistrz Namestova Ján Kadera, wójt Bobrova Anton Grobarčík, wójt Klina Štefan Peňák i wójt Zubrohlavy Pavol Bugeľ. Gospodarzy reprezentowali starosta suski Tadeusz Gancarz i wicestarosta suski Jan Woźny, a na Sali obecni byli również burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu suskiego oraz pracownicy urzędów gmin i ośrodków kultury.

W trakcie konferencji starosta suski T. Gancarz oraz przewodniczący ZBH P. Horváth dokonali oficjalnego otwarcia sieci, naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu, Janusz Kociołek, zaprezentował system i jego możliwości, Michal Strnál przedstawił stan prac nad analogicznym projektem sieci infokiosków po słowackiej stronie Babiej Góry, a Tomasz Ostrowski – specjalista od wdrażania technologii mobilnych wygłosił wykład na temat: „Nowe media w informacji turystycznej i promocji regionalnej”.

Podbabiogórska sieć infokiosków powstała w ramach transgranicznego projektu, zrealizowanego przez Powiat Suski wspólnie ze słowackim Združeniem Babia Hora. Projekt wspierały również wszystkie gminy z powiatu suskiego.

Głównym celem powstania sieci było umożliwienie całodobowego dostępu do informacji, przydatnych zwłaszcza dla turystów przejeżdżających przez ten teren, jak i odwiedzających miejscowości położone pod Babią Górą, po obu stronach granicy.

Sieć będzie przydatna również dla mieszkańców Podbabiogórza. Poprzez portal będzie się można łączyć m.in. ze stronami lokalnych urzędów miast i gmin oraz placówek i instytucji.

Infokioski zapewniają szeroki dostęp m.in. do informacji o regionie, jego walorach, atrakcjach, zabytkach, szlakach turystycznych, bazie noclegowej i gastronomicznej, kalendarzu imprez, infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej, komunikacji, adresach i godzinach otwarcia placówek i instytucji itp. Wszystkie te informacje przygotowane zostały w 3 wersjach językowych: polskiej, słowackiej i angielskiej. Portal informacyjny działający w systemie umożliwia też dostęp do map, zdjęć, panoram i wybranych stron internetowych. Wszystkie dane dostępne na portalu będą na bieżąco uzupełniane i rozbudowywane.

Na terenie naszego powiatu infokioski zostały zlokalizowane w: Budzowie (obok Urzędu Gminy), Bystrej (przed Urzędem Gminy), Jordanowie (rynek, obok przystanku busów), Makowie Podhalańskim (rynek), Osielcu (przy budynku GOKSiP, remiza OSP), Stryszawie (plac przed Szkołą Podstawową nr 2), Suchej Beskidzkiej (rynek), Zawoi (przed Urzędem Gminy), Zembrzycach (rynek). Jeden wewnętrzny infokiosk zainstalowany został w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b (ten punkt dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–16.00). Sprawne działanie infokiosków uzależnione jest od stałego, niezakłóconego dostępu do sieci i przepustowości łącz intenetowych. Po wstępnym okresie pracy infokiosków, który potraktujemy jako testowy, może okazać się konieczne zwiększenie szybkości transferu danych, w niektórych lokalizacjach, zwłaszcza tam gdzie sygnał dostarczany jest bezprzewodowo.

Portal informacyjny dostępny jest również w internecie pod adresem: www.visit.powiatsuski.pl, a w ramach projektu wydany został również folderek z mapą lokalizacji infokiosków na terenie powiatu suskiego i opisem walorów Podbabiogórza i polsko-słowackiego pogranicza.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.