Końcem września 2015 r. zakończono prace remontowe na drogach powiatowych, które uległy zniszczeniu na skutek obfitych opadów deszczu w maju 2014 r. Środki na ich wykonanie  pozyskano z rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.


Zakres prac objął położenie nowych nawierzchni asfaltowych oraz wyremontowanie części przepustów na odcinkach dróg powiatowych: Wieprzec – Skomielna Czarna (1,1 km), Maków Podhalański – Żarnówka – Wieprzec – Kojszówka (1,2 km), Skawica – Warty – Juszczyn (1,1 km), Kuków – Lachowice – Koszarawa (1,2 km), Zawoja – Podpolice – Sucha Góra (900 m). Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 2 201 697 zł., z czego kwota przyznanej dotacji to 1 761 356 zł.

Oprócz zadań ujętych w protokole szkód powodziowych, w oparciu o który przyznana została rządowa dotacja, poszerzono zakres niezbędnych prac dzięki ich współfinansowaniu przez gminy: Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja. W rezultacie wyremontowano kolejne odcinki dróg o łącznej długości jednego kilometra. Ponadto ze środków przekazanych przez gminę Zawoja wyremontowano skrzyżowanie dróg powiatowych w Skawicy, w miejscu skrętu na Suchą Górę, co w znaczny sposób poprawiło warunki bezpieczeństwa i komfort podróżowania w tym rejonie. W sumie w ramach całej inwestycji wyremontowano 6,5 km dróg powiatowych.

Galeria przedstawia miejsca w Żarnówce, Wieprzcu i Lachowicach  “przed” i “po” remoncie.