W sobotę 2 września 2023 r. w Wysokiej odbyły się Powiatowe Obchody Rocznicowe Wybuchu II Wojny Światowej. Odbywająca się w tym roku przy sprzyjającej aurze uroczystość zgromadziła wiele osób, zarówno mieszkańców wsi oraz sąsiednich miejscowości, jak i oficjalne delegacje reprezentujące władze państwowe i samorządowe, wojsko i inne służby publiczne, placówki oświatowe oraz stowarzyszenia.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Wysokiej, koncelebrowaną przez ks. Tadeusza Guza (profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), ks. Jana Mędrzaka (proboszcza parafii w Wysokiej), ks. Mariana Jurasa (proboszcza parafii w Toporzysku) i o. Andrzeja Szczyptę.

Dalsza część obchodów odbywała się na cmentarzu wojskowym, na którym spoczywają bohaterscy Obrońcy Wysokiej. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę OSP Łętownia pod kierownictwem kapelmistrza Michała Makucha, ks. prof. Tadeusz Guz odmówił modlitwę za poległych, a następnie ppor. Grzegorz Markiewicz z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa odczytał Apel Poległych. Pamięć Bohaterów uczciła także salwa honorowa oddana przez kompanię honorową 10. BKP. Następnie oficjalne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych. Wśród przedstawicieli: prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów, europosłów, władz wojewódzkich, samorządów powiatowych i gminnych, kombatantów, Instytutu Pamięci Narodowej, wojska, straży granicznej, policji, straży pożarnej, szkół, nadleśnictwa w Myślenicach, harcerzy, rodzin kombatanckich, stowarzyszeń i innych organizacji, nie zabrakło także delegacji powiatu suskiego w składzie: starosta Józef Bałos, przewodniczący rady powiatu Jan Banaś, wicestarosta Zbigniew Hutniczak.

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu wojskowym uczestnicy obchodów przeszli na plac przed remizą OSP Wysoka, gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosili: wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, poseł na sejm RP Władysław Kurowski, senator RP Andrzej Pająk, radna województwa małopolskiego Danuta Kawa, starosta Józef Bałos, Joanna Wielgat – prezes Stowarzyszenia Rodzin 1 Dywizji Pancernej, a także Michał Siwiec-Cielebon. Ponadto zebrani mieli okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Wysocko Śleboda” działającego przy Związku Podhalan Oddział w Wysokiej. Zainteresowani mogli także poznać nowoczesne wozy bojowe i odwiedzić stoiska Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu oraz posilić się tradycyjną grochówką przygotowaną przez KGW „Wysocanki” z Wysokiej.

Głównym organizatorem obchodów był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Parafia Nawiedzenia NMP w Wysokiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej i Szkoła Podstawowa w Wysokiej.


***

***

***

***