1 sierpnia o godzinie 17.00 w powiecie suskim, tak, jak w całym kraju, zawyły syreny alarmowe, upamiętniając wybuch powstania warszawskiego, bohaterskiego zrywu mieszkańców stolicy, którzy 78 lat stanęli z bronią w ręku przeciwko niemieckiemu okupantowi.

O godną oprawę tego dnia w Suchej Beskidzkiej zadbali harcerze z 2. Szczepu Drużyn Harcerskich “Horyzont” w Suchej Beskidzkiej Hufca Ziemi Wadowickiej Chorągwi Krakowskiej ZHP, nawiązując w ten sposób do dzielnej postawy swoich poprzedników z “Szarych Szeregów”, będących ważną częścią powstańczych oddziałów 1944 roku. W akcji udział wzięli harcerze z różnych miejscowości powiatu suskiego (m.in. z Palczy, Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej i Kurowa). Najpierw uczestniczyli oni w grze terenowej o tematyce powstańczej, a następnie zebrali się w parku zamkowym na części artystycznej, podczas której śpiewali pieśni żołnierskie, recytowali wiersze i wysłuchali słów, które skierowała do nich pani Krystyna Listwan, członkini Związku Sybiraków, wspominając tamte trudne dni i mówiąc o potrzebie pielęgnowania patriotycznych wartości w dzisiejszych czasach.

Następnie wszyscy uczestnicy akcji udali się na suski rynek, gdzie odbył się apel mundurowy prowadzony przez szczepowego phm. Jerzego Szweda. Wśród zgromadzonych nie zabrakło także mieszkańców, a także przedstawicieli władz powiatu i miasta w osobach starosty Józefa Bałosa oraz przewodniczącego Rady Miasta Sucha Beskidzka Krystiana Krzeszowiaka, po którego wystąpieniu całość zakończyła powstańcza piosenka odśpiewana przez wszystkich obecnych.