Zarząd Powiatu Suskiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2022 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonano się wyboru następujących ofert:

1.na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 5750 zł,

b)oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 6000 zł,

c)oferta złożona przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju reprezentowany przez Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 5750 zł,

d)oferta złożona przez LKS „Górzanka” Nawojowa Góra: „Organizacja Mistrzostw Małopolski oraz Powiatowego Turnieju o Puchar Ziemi Suskiej”; kwota przyznana: 2500 zł;

2.na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Odnowa i konserwacja górskich szlaków turystycznych wraz z towarzyszącymi urządzeniami na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 4900 zł.

3.na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Utrzymanie gotowości ratowniczej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach na terenie Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 4900 zł.