Autor: Beata Grzybek

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1688K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka w km od 0+127 do 1+ 021, polegającą na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowie jezdni, rozbiórce i budowie sieci energetycznej oświetleniowej w Makowie Podhalańskim oraz w Żarnówce

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z...

Czytaj więcej

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.”Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz....

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na BudowĘ boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, bieżni 2-torowej okrężnej, skoczni w dal, rzutni …. przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na działce nr ewid. 9972/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje.

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie