Miłą niespodziankę sprawili harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP Chorągiew Krakowska pojawiając się z Betlejemskim Światłem Pokoju w piątek, 17 grudnia br. w starostwie powiatowym.

Delegacja 2 Szczepu Drużyn Harcerskich „Horyzont” z Suchej Beskidzkiej wraz podharcmistrzem Jerzym Szwedem przekazała lampion ze Światłem na ręce starosty suskiego Józefa Bałosa i wicestarosty Zbigniewa Hutniczaka wraz z życzeniami zdrowych, pogodnych i  spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Betlejemskie Światło Pokoju płonie wiecznie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Od niego co roku odpala się świecę, której płomień niesiony jest przez skautów w wielkiej sztafecie do najdalszych zakątków kontynentu. Docierają do parafii, szkół, szpitali, urzędów, galerii handlowych i domów. Dzielą się radosną nowiną, przekazują największe, uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.