Czwartek 29 lutego 2024 r. pozostanie szczególną datą dla samorządowców powiatu suskiego. Tego dnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej odbyła się gala z okazji dwudziestopięciolecia powiatowego samorządu.

Już ćwierć wieku minęło od chwili, gdy 1 stycznia 1999 roku rozpoczął funkcjonowanie samorządowy powiat suski, jeden z 308 powiatów powołanych na mocy ustawy sejmu wprowadzającej w Polsce trzystopniową strukturę podziału terytorialnego. Niespełna dwa miesiące wcześniej, 10 listopada 1998 r., odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Suskiego I kadencji, podczas której Rada Powiatu wyłoniona w wyborach przeprowadzonych 11 października 1998 r. wybrała pierwszego przewodniczącego rady – Zdzisława Najdera oraz pierwszego starostę suskiego, a obecnie senatora RP – Andrzeja Pająka. Ta okrągła rocznica stała się dobrą okazją do tego, by po latach w jednym miejscu zgromadzili się ludzie, którzy na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza tworzyli powiat suski: radni wszystkich sześciu kadencji, członkowie zarządów powiatów na czele ze starostami i wicestarostami, skarbnicy, sekretarze oraz naczelnicy wydziałów wchodzących w skład starostwa powiatowego, kadra kierownicza jednostek organizacyjnych i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze starostwem. Na sali nie zabrakło także przedstawicieli gmin wchodzących w skład powiatu.

Powiatowy jubileusz zaszczycili swoją obecnością również: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek oraz radna sejmiku województwa małopolskiego Danuta Kawa, którzy na ręce starosty J. Bałosa przekazali dla wszystkich samorządowców oraz mieszkańców powiatu gratulacje z okazji jubileuszu. Wspomnieniami z okresu powstawania powiatu podzielił się senator Andrzej Pająk (starosta suski w latach 1998-2011), głos zabrali także: Tadeusz Gancarz (starosta suski w latach 2011-2014), burmistrz miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, sekretarz miasta Jordanowa Piotr Pudo, przewodniczący rady Gminy Jordanów Daniel Mirek i sekretarz gminy Rafał Lubaszka oraz Tomasz Pasierbek – dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego i Maria Grzechynka – kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, którzy życzyli powiatowi suskiemu kolejnych udanych lat i dalszej owocnej współpracy.
W trakcie uroczystości nie zabrakło odniesień do historii i teraźniejszości. Najpierw dr Jadwiga Sobczuk przybliżyła dzieje regionu w swoim wystąpieniu pt. “Ziemie powiatu suskiego w perspektywie historycznej”, a następnie starosta Józef Bałos przedstawił prezentację, podczas której omówił najważniejsze działania podejmowane przez powiatowy samorząd w ciągu dwudziestu pięciu lat jego istnienia.

Z okazji jubileuszu wybity został specjalny okolicznościowy medal, wydano także publikację podsumowującą to powiatowe ćwierć wieku. Zostały one wręczone na scenie wszystkim zaproszonym gościom przez starostę J. Bałosa oraz przewodniczącego Rady Powiatu Jana Banasia. Czwartkowe spotkanie było okazją do wielu wspomnień i wzruszeń. Ważną chwilą była również symboliczna minuta ciszy, którą uczczono pamięć tych radnych oraz pracowników starostwa i innych instytucji powiatowych, którzy już od nas odeszli.

O oprawę muzyczną gali zadbała grupa wokalno-muzyczna “Pokolenie” z Zembrzyc, pięknie interpretując kilka nastrojowych piosenek, a poczęstunek dla gości przybyłych tego dnia do suskiego CKiF przygotowali uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej pod opieką swoich nauczycieli.

***

***