Nazwa zadania: E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim

Krótki opis zadania:

  • Skanowanie zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operaty techniczne, materiały ZUD, mapy zasadnicze (ok 40 000 szt.),
  • Wektoryzacja i udostępnienie map zasadniczych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • Uruchomienie zdalnych administracyjnych usług geodezyjnych (e-usług),
  • Modernizacja baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (7 gmin),
  • Modernizacja serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem,
  • Uruchomienie platformy urzędowych formularzy cyfrowych,
  • Uruchomienie Powiatowego Portalu Mapowego udostępniającego cyfrowe zasoby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Geoportal),

Wartość dofinansowania: 844 653,08 zł

Całkowita wartość zadania: 10 143 780,24 zł

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja Wojewody Małopolskiego na wkład własny do projektu.

Flaga i godło