Starosta suski Tadeusz Gancarz przychylając się do wniosku mieszkańców wsi Łętownia, zadecydował o rozpoczęciu procedury mającej na celu uruchomienie III etapu scalania gruntów. W związku z tym 27 września 2012 r. wystąpił z wnioskiem do urzędu marszałkowskiego w Krakowie o przyznanie dofinansowania na jego realizację. W ramach sporządzonego projektu scaleniu poddany zostanie obszar 1063 ha.


Wartość inwestycji oszacowana jest na 8 024 850 zł. Z tej kwoty 2 866 018 zł przeznaczone zostanie na prace geodezyjne,    5 158 831 zł na prace urządzeniowo – rolne, w rezultacie których wybudowane zostaną drogi dojazdowe, które zapewnią każdej działce dostęp do drogi publicznej.

Projekt w 75% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania pn. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pozostała część (25%) pokrywana jest z budżetu państwa.

Termin zakończenia prac planowany jest na czerwiec 2015 r. Po zrealizowaniu III etapu scalenia, zakończone zostaną prace dla całego obrębu Łętownia.

Realizację projektu koordynuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej