Starosta Suski podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2022 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028.