W poniedziałek 6 listopada w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Walerego Goetla. Pomnik stanął przed budynkiem zespołu szkół, którego patronem już od 50 lat jest ten urodzony w 1889 r. w Suchej wybitny polski naukowiec i działacz turystyczny, geolog, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, twórca sozologii – nauki o ochronie środowiska naturalnego i oddziaływaniu człowieka na przyrodę. Dzieło zostało zaprojektowane i wykonane przez Wiesława Kwaka, autora wielu cenionych w środowisku artystycznym rzeźb i pomników, a powstało w ramach realizowanego programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023”.

Umowa na dofinansowanie projektu „Rzeźba – pomnik Walerego Goetla” została podpisana przez władze powiatu suskiego i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 28 marca br. Od kwietnia rozpoczęły się prace związane z realizacją kolejnych etapów projektu, a zwieńczeniem wszystkich prac było odsłonięcie pomnika. Projekt został sfinansowany w 90% ze środków ww. programu pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostała część środków (10%) została zabezpieczona w budżecie powiatu suskiego.

W uroczystościach udział wzięło wielu szacownych gości, na czele z wnukami W. Goetla: Jadwigą Chrząstowską i Piotrem Chrząstowskim, którzy wraz z dyrektorem ZS im. W. Goetla dr. inż. Sławomirem Kudzią oraz starostą Józefem Bałosem dokonali odsłonięcia pomnika. Obecni byli także inni przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, senator RP Andrzej Pająk, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkoły (również emerytowani), w tym zasłużony dyrektor Andrzej Wągiel, będący pół wieku temu inicjatorem nadania placówce imienia W. Goetla, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń związanych z osobą tego wybitnego suszanina, a także grono pedagogiczne i licznie zgromadzona młodzież.

Po części plenerowej uczestnicy uroczystości udali się do szkolnej sali audiowizualnej, gdzie zebranych gości oficjalnie przywitał dyrektor S. Kudzia. Następnie głos zabrał naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy suskiego starostwa Janusz Kociołek, który przedstawił informacje na temat projektu i kolejnych etapów prac. Będąc osobą odpowiedzialną za przygotowanie i wykonanie projektu, J. Kociołek podziękował w imieniu władz powiatu i własnym wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, w tym dyrektorowi S. Kudzi i wicedyrektorowi Ryszardowi Janikowi, nauczycielkom ZS im. w Goetla: Magdalenie Smyrak-Bogdan, Małgorzacie Kłapycie, Danucie Nitoń-Kwak i Barbarze Kozinie, a także Andrzejowi Peciowi – dyrektorowi Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej i dr. inż. Jerzemu Kickiemu – prezesowi Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej (organizatorom konferencji naukowej „Góry: podróże, badania, interpretacje. Prof. Walery Goetel – osobowość nauki i Suchej Beskidzkiej”, będącej jednym z działań wspierających projekt, podobnie jak prelekcja A.Pecia o W. Goetlu dla uczniów szkoły) i naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg w starostwie Igorowi Głucowi za nadzór nad całością inwestycji.

Szczególne podziękowania J. Kociołek skierował na ręce twórcy dzieła Wiesława Kwaka. Jak wspomniał w swoim występieniu “w swoich rozmowach z autorem rzeźby, jeszcze na etapie tworzenia przez niego form do jej odlewu, mając też przed oczyma wizualizację pomnika, dzieliłem z nim przekonanie, i tego się będziemy trzymać, że powstająca wówczas postać stoi na grzbiecie Babiej Góry i z jej szczytu, z Diablaka, patrzy na rozciągające się w dole Podbabiogórze ze swoją rodzinną Suchą i dalej, na północ, na majaczący na horyzoncie Kraków, tu pewnie pomocną była mu lornetka.”

Podczas uroczystości głos zabrał także sam Wiesław Kwak, a także: senator RP Andrzej Pająk, starosta J. Bałos, wnukowie W. Goetla Jadwiga Chrząstowska i Piotr Chrząstowski (który ponadto zaprezentował ciekawą prelekcję na temat swoich ostatnich podróży), były dyrektor A. Wągiel, prezes Fundacji dla AGH J. Kicki oraz wicedyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego Konrad Gonciarczyk. Ponadto przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego dr Zygmunt Fura wręczył medale 40-lecia Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, którymi odznaczeni zostali: J. Bałos, S. Kudzia, była dyrektor ZS im W. Goetla Ewa Kawończyk, były wicedyrektor placówki Adam Sarlej oraz cały Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Na zakończenie zebrani goście zostali zaproszeni do obejrzenia przygotowanej na ten dzień wystawy zdjęć W. Goetla, otrzymali okolicznościowe breloczki wykonane przez uczniów szkół, a także mieli okazję skorzystać z pięknie podanego poczęstunku przygotowanego przez zaprzyjaźniony Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

***