Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności. Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2018 r.

Załączniki do pobrania:– Ogłoszenie_o_konkursie.pdf– Wzór_oferty.docx– Wzór_sprawozdania.docx