Górą, jako terenu o znacznym potencjale kulturowym i przyrodniczym były głównym celem projektu realizowanego od grudnia ubiegłego roku przez Powiat Suski. Projekt “Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”, w którym partnerem powiatu była słowacka gmina Oravska Polhora, dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020. Jednym z działań służących realizacji założonego w projekcie celu były akcje promocyjne przeprowadzone podczas największych targów turystycznych w Polsce i na Słowacji.


Stoisko informacyjne, przygotowane i prowadzone wspólnie przez powiat i Oravską Polhorę, zorganizowane zostało na imprezach targowych w Bratysławie, Poznaniu, Gdańsku, Trenczynie i Warszawie (Nadarzyn). Pierwsza z tych imprez – międzynarodowe targi turystyczne ITF Slovakiatour – to największa tego rodzaju impreza organizowana corocznie na obszarze Słowacji, a jednocześnie jedna z większych w całej Europie Środkowej. Swoją ofertę prezentują na niej organizatorzy turystyki i biura podróży, ale znaczną część powierzchni wystawienniczej zajmują stoiska przygotowane przez narodowe organizacje turystyczne i poszczególne regiony, tak ze Słowacji, jak i wielu innych krajów. Bratysławskie targi odbyły się w dn. 25-28.01.2018, odwiedziło je ponad 70.000 osób, a swoją ofertę prezentowało na nich 737 wystawców.

Kolejną imprezą targową, na której znalazło się stoisko promocyjne powiatu były lutowe (9-11.02) targi turystyczne „Tour Salon” w Poznaniu, gdzie w kilku halach swoje stoiska promocyjne przygotowało ok. 600 wystawców.

Następnymi targami turystycznymi z udziałem powiatu był gdański „Free Time Festiwal” (7-8.04), który, w zamierzeniu organizatorów imprezy, miał pokazać, zwłaszcza mieszkańcom Pomorza, jak i gdzie można spędzać czas wolny: na łonie natury, w mieście, na wodzie, na rowerze, aktywnie i “z kulturą za pan brat”.

Kolejnymi targami, na których obecne było wspólne stoisko promocyjne powiatu suskiego i Oravskiej Polhory były: międzynarodowe targi Region Tour Expo w Trenczynie na Słowacji (11-12.05) oraz odbywające się w podwarszawskim Nadarzynie Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show 2018 – jedna z największych imprez branży turystycznej w Polsce (19-21.10).

Na każdej z tych pięciu imprez targowych powiat suski prezentował ofertę adresowaną zarówno do touroperatorów, biur podróży jak i turystów indywidualnych, a działania promocyjne umożliwiły dotarcie z pożądanym przekazem do szerokiej grupy odbiorców i, jak zakłada projekt, powinny przełożyć się na zwiększenie zainteresowania regionem.

Na stoisku odwiedzający mogli otrzymać specjalnie przygotowane w ramach projektu materiały promocyjne w języku polskim i słowackim na temat Podbabiogórza i Oravskiej Polhory (mapy turystyczne, mapki, ulotki tematyczne, foldery, album) oraz gadżety promocyjne (w tym puzzle i gry memory o tematyce związanej z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także produkty regionalne – drewniane zabawki ze Stryszawy). Goście stoiska mogli też skosztować podbabiogórskiego kołacza, oscypka lub słowackich korbaczy. Dystrybuowane były również materiały promocyjne przekazane przez poszczególne gminy z powiatu i Babiogórski Park Narodowy.

Drugim zasadniczym działaniem projektowym było przygotowanie i organizacja mobilnej wystawy „Po dwóch stronach Babiej Góry. Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe”. Wystawa, na której eksponowano: fotografie, materiały poglądowe i stroje regionalne, obrazowała bogactwo i różnorodność przyrodniczą transgranicznego, podbabiogórskiego regionu i jego dziedzictwo kulturowe w wymiarze zarówno materialnym, jak i niematerialnym.

Cykl wystaw rozpoczął się w Domu Zabawkarza przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie (29.07–09.08) skąd wystawa powędrowała na Słowację, do Namestova (13–19.08) i Oravskiej Polhory (23-30.08). Następnie, w kolejności, wystawę można było obejrzeć w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim (3-13.09), w salach Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie (14-23.09), w sali galerii sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej (24.09–5.10) oraz w Babiogórskim Centrum Kultury im. dr U. Janickiej-Krzywdy w Zawoi (8-15.10).

Zaplanowany budżet projektu realizowanego do 30.11.2018 wynosił po stronie polskiej 58.208,58 € z czego 85% pochodziło ze środków UE, 5% ze środków budżetu państwa a 10% stanowił wkład własny Powiatu Suskiego.

Projekt został przygotowany i był prowadzony przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.