Aż sześćdziesiąt dwa razy obradowali na sesjach radni powiatu suskiego podczas kończącej się właśnie VI kadencji. Kadencji szczególnej, bo wydłużonej do ponad pięciu lat z powody zmiany przepisów Kodeksu wyborczego, ale i ze względu na wyjątkowo trudny czas, na jaki przypadła – jej znaczna część upłynęła przecież pod znakiem pandemii Covid-19. Ostatnia, LXII sesja, odbyła się w środę 27 marca 2024. Obok bieżących punktów porządku dziennego nie zabrakło na niej także podsumowań i… pożegnań. Głos zabrali m.in. starosta Józef Bałos i przewodniczący rady Jan Banaś, którzy dziękowali wszystkim radnym oraz kadrze starostwa powiatowego za dobrą współpracę przez okres całej kadencji, co pozwoliło na sprawne zarządzanie powiatem pomimo wszystkich przeciwności. Miłe słowa do obecnych na sesji skierowali także ci radni, którzy z różnych względów zdecydowali, że w nadchodzących wyborach o mandat radnego powiatowego nie będą już się ubiegać: Joanna Stypuła, Czesława Madoń, Stanisław Pudo i Tomasz Spannbauer, na wniosek którego wszyscy obecni na sali obrad uczcili minutą ciszy pamięć Ryszarda Hadki, byłego przewodniczącego rady, który zmarł w trakcie VI kadencji, w 2020 r. Ze słowami podziękowania za wieloletnią współpracę do swoich koleżanek i kolegów z rady oraz pracowników urzędu zwrócili się także radni Alina Kuś i Wit Sarlej, a wszyscy obecni na sesji radni otrzymali z rąk starosty J. Bałosa i J. Banasia okolicznościowe dyplomy i upominki książkowe.
O tym, w jakim składzie będzie obradować Rada Powiatu Suskiego kolejnej, VII kadencji, zadecydują wyborcy już wkrótce, 7 kwietnia.

***