Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na Wykonanie  procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: SCALANIE GRUNTÓW CZĘŚCI OBSZARU WSI ŁĘTOWNIA ETAP III

dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 17.04.2024r. godz: 11:10)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 17.04.2024r.)