11 października 2012 roku w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej odbyÅ‚a siÄ™ uroczystość oficjalnego otwarcia zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu, doposażonych w nowy sprzÄ™t dydaktyczny, w ramach realizacji projektu „Modernizacja ksztaÅ‚cenia zawodowego w MaÅ‚opolsceâ€.


W ramach projektu szkoła zakupiła sprzęt do czterech pracowni: budowlanej, samochodowej, informatycznej oraz elektrycznej za kwotę 103 543,70 zł.

Pracownia budowlana została wyposażona m. in. w dalmierz, poziomicę elektroniczną z laserem, wiertarki udarowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki, frezarkę górnowrzecionową, piłę łańcuchową elektryczną, młot wyburzeniowy, odkurzacz przemysłowy, rusztowanie montażowe na kółkach, drabinę, zestawy malarskie, szpachelki, komputer przenośny, rzutnik multimedialny oraz skaner.

Do pracowni samochodowej zostało zakupione urządzenie diagnostyczne firmy Bosh wraz z oprogramowaniem diagnostycznym, komputerowe urządzenie do badania geometrii zawieszenia, dwa komputery przenośne oraz rzutnik multimedialny.

Pracownię informatyczną wyposażono m. in. w switche, routery sprzętowe, karty sieciowe bezprzewodowe, serwer druku, szafę serwerową, UPS typu rack, streamer, access point.

Pracownia elektryczna natomiast została wyposażona w zasilacze laboratoryjne, przewody laboratoryjne, kable pomiarowe koncentryczne, trójfazowy autotransformator w obudowie, oscyloskop oraz rzutnik multimedialny.

Zmodernizowane pracownie pozwolą na organizację szeregu kursów zawodowych dających dodatkowe kwalifikacje młodzieży, co przyczyni się do zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

„Modernizacja ksztaÅ‚cenia zawodowego w MaÅ‚opolsce†to projekt systemowy realizowany przez urzÄ…d marszaÅ‚kowski w Krakowie w partnerstwie z powiatem suskim w latach 2010 – 2014. ZakÅ‚ada on poprawÄ™ jakoÅ›ci nauczania w szkoÅ‚ach zawodowych poprzez kursy zawodowe z kilku branż, zajÄ™cia wzmacniajÄ…ce kompetencje kluczowe, doradztwo zawodowe i staże-wizyty zawodoznawcze. ÅÄ…czna wartość projektu w caÅ‚ym województwie wynosi 140 mln zÅ‚, z czego na nasz powiat przypada 3 231 966,82 zÅ‚, w tym 412 075,78 zÅ‚ (12,75%) stanowi nasz wkÅ‚ad wÅ‚asny. Czas trwania projektu to lata 2010-2014.