Po częściowym zniesieniu covidowych restrykcji sanitarnych obowiązujących zarówno w Polsce, jak i na Słowacji, możliwe było wznowienie działań związanych z projektem „Babia Góra – 4 pory roku”, który jest realizowany przez powiat suski z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020.

Projekt Babia Góra 4 pory roku

W ostatnim czasie zorganizowane zostały kolejne dwa plenery fotograficzne, w których uczestniczyli młodzi amatorzy fotografii z polskiej i ze słowackiej strony Babiej Góry.

Plenery te odbyły się w dniach 7-8 czerwca (baza – schronisko Markowe Szczawny, Zawoja) i 14-15 czerwca (baza – schronisko Slana Voda, Oravska Polhora). Podczas plenerów uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, terenowych. Te ostatnie obejmowały m.in. sesje zdjęciowe na szczycie Babiej Góry. Raz podczas zachodu i raz podczas wschodu słońca. Pogoda dopisała, więc obie te sesje dały plenerowiczom możliwość wykonywania zdjęć w niezwykłych warunkach i niewątpliwie przyczyniły się do pełnej realizacji jednego z głównych celów projektu, jakim jest zwiększenie zainteresowania młodego pokolenia dziedzictwem przyrodniczym oraz dbałością o stan środowiska naturalnego oraz poszerzenie kręgu osób promujących obiektywem ochronę przyrody i utrwalających piękno Podbabiogórza.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką Oravską Polhorą w okresie 1.10.2020 – 30.09.2021 r. Jego planowany budżet wynosi 29 356,41 €, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 5% z budżetu państwa.

Projekt przygotował i realizuje Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

Projekt Babia Góra 4 pory roku