Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Dostawę nowego sprzętu informatycznego na wyposażenie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem oraz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej- II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

62210918-a4be-4ba4-b5e7-79679c576355


Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ (Opublikowano dnia 15.11.2021)

Wyjaśnienia zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 16.11.2021)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 19.11.2021 g. 10:10)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 19.11.2021r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 30.11.2021r):