Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na Prace związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości  osób fizycznych z terenu powiatu suskiego w 2024r.

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 27.03.2024r. g.11:15):

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 27.03.2024r)

Zawiadomienie o wyborze oferty (Opublikowano dnia 09.04.2024r)