Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Remont drogi powiatowej 1677K w km od 15+805,00 do km 16+165,00 w miejscowości Bystra Podhalańska, Powiat Suski

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 28.11.2023 godz. 11:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 28.11.2023r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 08.12.2023r.)