Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: REMONT DROGI POWIATOWEJ 1689K  W KM OD 10+123,50 DO KM 11+630,00 W MIEJSCOWOŚCI BIEŃKÓWKA, POWIAT SUSKI

dokumenty zamówienia:

Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 08.04.2024r.)

Wyjasnienia zmiana swz oraz ogłoszenia (opublikowano dnia 10.04.2024r.)

wyjaśnienia zmiany swz oraz ogłoszenia z dnia 11.04.2024 (Opublikowano dnia 11.04.2024r.)

Informacja dot. kwoty na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 16.04.2024 godz: 11:30)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 16.04.2024)