Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: REMONT DROGI POWIATOWEJ BRODY-PALCZA NR 1707 K W KM OD 7+380,50 DO KM 9+656,00  W MIEJSCOWOŚCI PALCZA, POWIAT SUSKI

dokumenty zamówienia:

Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 08.04.2024r.)

Wyjaśnienia zmiana swz oraz ogłoszenia (Opublikowano dnia 10.04.2024r.)

Wyjaśnienia zmiana swz oraz ogłoszenia z dnia 11.04.2024 (Opublikowano dnia 11.04.2024r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 16.04.2024r godz: 11:35)

informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 16.04.2024)