Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie: Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Z.S. im. Walerego Goetla w m. Sucha Beskidzka

Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, w ramach konkursu ofert prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: „STRZELNICA W POWIECIE 2023” nr 1/2023/CWCR

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ z dnia 20.07.2023r. (Opublikowano dnia 20.07.2023r.)

Wyjaśnienia SWZ z dnia 25.07.2023r. (Opublikowano dnia 25.07.2023r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 28.07.2023r. godz 10:59)

Informacja dot. złozonych ofert (Opublikowano dnia 28.07.2023r.)

unieważnienie części nr 1 (Opublikowano dnia 01.09.2023r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty w części nr 2 (Opublikowano dnia 13.09.2023r.)