Uczniowie Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej mogą już szlifować swoje umiejętności strzeleckie na wirtualnej strzelnicy, która otwarta została w szkole. Jej powstanie możliwe było dzięki uzyskaniu przez powiat dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu „Strzelnica w powiecie”.
Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny system szkolno-treningowy w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, a także ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów. Umożliwia prowadzenie zajęć jednocześnie dla czterech strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni – replik karabinków HK416 A5 GRN-BRN i pistoletów Glock 19X).
Ze strzelnicy, znajdującej się w podpiwniczeniu budynku szkolnego, specjalnie wyremontowanym i zaadaptowanym na ten cel, będą mogli korzystać również uczniowie innych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu suskiego oraz organizacje samorządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa (po uzgodnieniu z dyrektorem ZS im. W. Goetla). Korzystanie ze strzelnicy jest możliwe tylko i wyłącznie w obecności i pod opieką nauczycieli Zespołu Szkół im. W. Goetla, którzy zostali specjalnie przeszkoleni w zakresie jej obsługi przez dostawcę sprzętu.

Koszt całego zadania pod nazwą “Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej”, obejmującego projekt i budowę strzelnicy, zrealizowanego na podstawie umowy z dnia 24.05.2023 roku zawartej przez Skarb Państwa – Ministra Obrony Narodowej i Powiat Suski, wyniósł 269.085,00 zł, z czego ze środków Państwowego Funduszu Celowego MON wydatkowano 200.000,00 zł, a pozostałe 69.085,00 zł stanowiło wkład własny powiatu.

Flaga i godło