PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1684K JORDANÓW-MĄKACZ-BYSTRA W KM OD 0+013,50 DO KM 1+150,00 W MIEJSCOWOŚCIACH JORDANÓW I BYSTRA PODHALAŃSKA, POWIAT SUSKI

Flaga i godło

DOFINANSOWANIE: 1 658 306,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 414 308,12 ZŁ

Przebudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanów-Mąkacz-Bystra jest kontynuacją robót rozpoczętych w 2016 roku. Planuje się dalsze prace związane z  przebudową istniejącej drogi polegającą na budowie chodnika,  wymianie i wzmocnieniu nawierzchni jezdni wraz z utwardzeniem poboczy oraz budowie oświetlenia ulicznego.  Zrealizowana inwestycja w wyraźny sposób ułatwi poruszanie się pieszych po drodze oraz poprawi bezpieczeństwo poruszających się tam pojazdów, poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz poszerzenie jezdni przy chodniku oraz wpłynie na większe bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Prace zaplanowano wykonać w okresie od czerwca 2023 do kwietnia 2024.