30 października 2015 r. zakończono remont dróg powiatowych na terenie miasta Sucha Beskidzka. W ramach inwestycji przebudowane zostały odcinki dróg w ciągu ulic: Zamkowa, Rynek, Kościelna, Szpitalna, hr. J. Tarnowskiego, Błądzonka i Przemysłowa.

W toku prac m.in. położono 3000 metrów nowej nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej, odtworzono chodniki na długości ok. 2400 metrów, wykonano miejsca postojowe w rejonie skrzyżowania ul. Błądzonka z ul. Beniowskiego, wyremontowano most na ul. Przemysłowej oraz przepust na Błądzonce.

Oprócz prac typowo remontowych zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery energochłonne (600 mb), sztywne poręcze (160 mb), próg zwalniający typu wyspowego przy szkole na Błądzonce oraz aktywny znak (przejcie dla pieszych) na wysięgniku z instalacją solarną w rejonie suskiego szpitala.

Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – zwanych potocznie „schetynówkami”. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 087 885,24 zł, w tym 1 043 942,00 zł (50%) stanowi dotacja z NPPDL, a wymagany wkład własny w kwocie 1 043 943,24 zł został pokryty po połowie przez powiat i miasto Sucha Beskidzka.

Powiat suski partycypował również w kosztach „schetynówki” wykonanej przez gminę Maków Podhalański, przekazując na ten cel kwotę 63 874,78 zł. W ramach tego zadania wyremontowano m. in. odcinek ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim.