Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pracowni dla technika hotelarstwa i technika obsługi turystycznej w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Dokumentacja postępowania:

11-01-2018-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

11-01-2018-siwz-zaprojektuj-i-wybuduj-adaptacja-pomieszcze-zs-im-w-witosa.pdf

11-01-2018-zaaczniki-edytowalne.docx

program funfcjonalno uytkowy na wykonanie adaptacji w zsw.pdf

zacznik nr 1 do pfu.pdf

zacznik nr 2 do pfu.pdf

zacznik nr 3 do pfu.pdf

zacznik nr 4 do pfu.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

29-01-2018 informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

05-02-2018-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf