W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn:

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+303,5 do 1+347,5 (w tym przejście dla pieszych w km 1+325,2) DP nr 1689K w miejscowości Budzów, Powiat Suski

Koszt inwestycji: 25 445,31 zł

Dofinansowanie: 19 539,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 1689K w Budzowie (Partykowo)

Zakres przedmiotowy zadania objętego dofinansowaniem będzie obejmował min.:

  • Wykonaniu fakturowych oznaczeń nawierzchni o wymiarach 4.00mx0,30m
  • Wymianie oznakowania pionowego i korekcie lic znaków pionowych względem krawędzi jezdni.
  • Odnowa oznakowania  poziomego P-10 i P-14 oraz wykonanie linii segregacyjnych i krawędziowych.
  • Wykonanie oznakowania poziomego – linii krawędziowych i segregacyjnych (zgodnie z projektem organizacji ruchu)
  • Wykonanie urządzeń brd – barier U-12 na końcu chodników – zgodnie z projektem organizacji ruchu

Zakończenie realizacji zadania: sierpień 2022r.