W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn:

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 8+920 do 9+056 (w tym przejście dla pieszych w km 8+996) DP nr 1677K w miejscowości Sidzina, Powiat Suski

Koszt inwestycji: 60 921,81 zł

Dofinansowanie: 47 120,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 1677K w rejonie Domu Wczasów Dziecięcych i Skansenu w Sidzinie.

Zakres przedmiotowy zadania objętego dofinansowaniem będzie obejmował min.:

  • Przeniesienie przejścia dla pieszych celem jego prawidłowej lokalizacji względem infrastruktury wzdłuż drogi powiatowej oraz uzyskania wymaganych warunków widoczności.
  • Wykonanie obustronnych dojść do przejścia dla pieszych
  • Wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni
  • Uspokojenie ruchu  – wykonanie jednego kompletu progów zwalniających wyspowych o wymiarach od strony Zubrzycy.
  • Pasy wibracyjno-akustyczne – wzdłuż isniejącego parkingu (strona lewa)od strony Bystrej
  • Wykonanie oznakowania  poziomego P-10, P-14, P-25 oraz wykonanie linii krawędziowych.
  • Wykonanie oznakowania pionowego D-6 oraz oznakowania progów zwalniających

Zakończenie realizacji zadania: sierpień 2022r.

mapa