DOFINANSOWANIE: 498 411,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 623 014,68  ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: 08.2023

REMONT ODCINKA DROGI NA DŁUGOŚCI 0,46 KM W M. SIDZINA OS. PRZYBYSIE POLEGAJĄCY NA  WYMIANIE NAWIERZCHNI, LIKWIDACJI PRZEŁOMÓW, REGULACJI WPUSTÓW ULICZNYCH, UZUPEŁNIENIU POBOCZY