DOFINANSOWANIE: 554 769,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 695 329,82 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: 08.2023

Remont odcinka drogi na długości 0,57 km w m. Maków Podhalański ul. Makowska Góra polegający na wymianie nawierzchni, likwidacji przełomów,  uzupełnieniu poboczy, renowacji rowów.