Powiat Suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b realizujący projekt pn.: “Babia Góra – 4 pory roku”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020” ogłasza rekrutacje na zaplanowane w działaniach projektowych plenery fotograficzne, które zorganizowane zostaną w masywie Babiej Góry (2 po polskiej stronie, 2 po słowackiej).   


W ramach plenerów przewidziane są zajęcia praktyczne i teoretyczne. Ilość uczestników z polskiej strony – 10 osób. Po plenerach zorganizowana zostanie wystawa prac wykonanych przez uczestników. Plenery zaplanowane zostały jako dwudniowe spotkania, które odbędą się w październiku 2020 i maju 2021. Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatny nocleg, wyżywienie i transport (z Suchej Beskidzkiej). Okres realizacji projektu: od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w plenerach mogą zgłaszać się do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można składać w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej (p.201) lub emailowo na adres: promocja@powiatsuski.pl. :
• Ankieta rekrutacyjna uczestnika projektu,
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
• Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wspomniane wyżej dokumenty rekrutacyjne znajdują się w załącznikach w formie pdf (poniżej). Szczegółowych informacji na temat udziału w zajęciach udziela Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej tel. 33 8757940.

Do pobrania:

ankieta_rekrutacyjna.pdf

deklaracja.pdf

rodo.pdf

Interreg - Polska Słowacja - logotypy
Interreg – Polska Słowacja – logotypy