W ramach projektu “Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” realizowanego przez powiat suski we współpracy ze słowacką gminą Oravska Polhora, w dniach 11-12 maja 2018 r. stoisko promocyjne prezentujące walory turystyczno-kulturowe obszaru po obu stronach “Królowej Beskidów” było obecne na międzynarodowych targach Region Tour Expo w Trenczynie na Słowacji.


Osoby odwiedzające targi miały okazję otrzymać materiały promocyjne (mapy, foldery, informatory) przygotowane przez powiat suski i Oravską Polhorę oraz przekazane przez poszczególne gminy powiatu oraz podmioty z branży turystycznej działające na ich terenie, a także Babiogórski Park Narodowy.

Realizowany przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej projekt “Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” jest współfinansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014–2020 oraz z budżetu państwa.