PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ KLASY Z NR K1684 JORDANÓW – MĄKACZ – BYSTRA W KM0+383,00 DO KM 1+363,50 TJ.: BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ W KM: OD 0+383 DO 0+658 STR. PRAWA, OD 0+650 DO 0+947 STR. LEWA, OD 0+942 DO 1+364 STR. PRAWA; PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH , ZATOKI AUTOBUSOWEJ, JEZDNI, BUDOWA 6 ZJAZDÓW INDYWIDULANYCH, ZJAZDU PUBLICZNEGO, 7 MURÓW OPOROWYCH DŁ. 16,5M, 18,5M, 8,5M, 18M, 7,5M, 5,5M, 45M ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ; ROZBIÓRKA I BUDOWA: OGRODZEŃ, SCHODÓW TERENOWYCH –  ETAP II – ODCINEK OD KM 0+650 DO KM 0+947

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  112 255,65 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  344 507,30 ZŁ

W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano chodnik z kostki betonowej w km od 0+650 do km 0+947 strona lewa który zwiększy bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, 8 zjazdów indywidualnych (budowa 3 zjazdów indywidualnych, przebudowa 5 zjazdów indywidualnych) i zjazd publiczny, poszerzenia jezdni z nawierzchni bitumicznej, oraz kanalizację deszczową z rur o śr. Ø400mm.