Informujemy, że starosta suski przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa położone w Stryszawie i Zembrzycach. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa w zakładce “sprzedaż nieruchomości” oraz w załącznikach do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem.

Załączniki do pobrania