Najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powstanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.

Bądź przygotowany na wystąpienie gradobicia !!!

Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe
od skutków gradobicia.
Zapisz i zapamiętaj numer telefonu na pogotowie ratunkowe 999, do służb weterynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy członkowie rodziny je znają.

Przygotuj swoje mieszkanie, swój dom:
– zabezpiecz rynny i inne części budynku,
– zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu.

Podczas gradobicia

Jeśli spotka cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia.

Jeśli jesteś w domu:
– zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
– pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,
– w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane,
– trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie,
– miej włączone radio, w celu uzyskania ewentualnych komunikatów.

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj pogotowie ratunkowe, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogotowiu energetycznemu.

Po gradobiciu

Jeśli są poszkodowani to:
– udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom,
– nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń – wezwij pomoc.


Jeżeli jesteś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.