Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:
– bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
– zwarcie i wady instalacji elektrycznej,
– wyładowania atmosferyczne.

Przed wystąpieniem pożaru

Nie dopuść do powstania pożaru !!!

a. skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
– bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,
– zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,
– nie używaj kuchenek gazowych do dogrzewania mieszkania.
b. sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
– nigdy nie “watuj korków”, Automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!!!!!!
– włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną,
– używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
– utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.
c. Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. – przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik!!!!!
d. Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:
– określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznać z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Powinny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji,
– naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.
e. W miarę możliwości:
– zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożarów)
i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
– zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.

Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.


W razie pożaru

Jeśli zauważyłeś pożar to:

a. Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze.
b. Użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku – gaśnica, woda, koc gaśniczy:
– jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zagaszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
– jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym – ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.
c. Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.
d. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
e. Gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu – zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachuj przez okno białym obrusem, prześcieradłem:
– jeśli musisz wyjść przez pomieszczenie zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś trudno zapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze – dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy.
f. Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników:
– dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.


Po pożarze

a. Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:
– upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,
– uważać na oznaki dymu i gorąca,
– nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczaniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka,
– jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu do sieci zasilającej do budynku – to w razie ponownego jego włączenia wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą,
– zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
b. Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdza, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:
– o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę,
– zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
c. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
d. Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomienie. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać żywności.
e. Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległa oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać.
W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoka temperatura wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości.